Δήλωση απορρήτου δεδομένων

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων


Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας παράσχουν μια εύκολη επισκόπηση για το τι θα συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας δεδομένων, την οποία έχουμε συμπεριλάβει κάτω από το παρόν αντίγραφο.


Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο


Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταγραφή των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (δηλαδή ο «υπεύθυνος επεξεργασίας»);

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή του ιστοτόπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (στο εξής «υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ)» στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Πώς καταγράφουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της κοινοποίησης των δεδομένων σας σε εμάς. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πληροφορίες που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας μας.
Άλλα δεδομένα καταγράφονται από τα συστήματα ΤΠ μας αυτόματα ή αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνο πρόσβασης στον ιστότοπο). Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο.


Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των πληροφοριών λαμβάνεται για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστες.
 

Ποια δικαιώματα έχετε όσον αφορά τις πληροφορίες σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τους αποδέκτες και τους σκοπούς των αρχειοθετημένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρεώνεστε για τις εν λόγω γνωστοποιήσεις. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, γεγονός που θα αφορά κάθε μελλοντική επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό ορισμένες συνθήκες. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.


Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία που διατίθενται από τρίτους

Υπάρχει η πιθανότητα να αναλυθούν στατιστικά τα μοτίβα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τέτοιες αναλύσεις πραγματοποιούνται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων που παρατίθεται παρακάτω.


2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες
 

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου και των σελίδων του λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ως εκ τούτου, διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικές πληροφορίες και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλέγονται διάφορες προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων διευκρινίζεται ποια δεδομένα συλλέγουμε, καθώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Επίσης, επεξηγείται ο τρόπος και ο σκοπός συλλογής των πληροφοριών.
Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (καλούμενο ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στον ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:
IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Τηλέφωνο:  +49 9573 9224 - 0
E-mail: info(_at_)ibc-solar.de
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μόνο του ή από κοινού με άλλους αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους πόρους της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).
 

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν ορίζεται πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεσή μας έως ότου παύσει να ισχύει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν υποβάλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης βάσει φορολογικού ή εμπορικού δικαίου) – στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.
 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 9, παρ. 2, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ, εάν πραγματοποιείται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 49, παρ. 1, στοιχ. α) ΓΚΠΔ. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση cookies ή για την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική σας συσκευή (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επιπλέον στο άρθρο 25, παρ. 1 του νόμου για την προστασία δεδομένων τηλεπικοινωνιών (TTDSG). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. (β) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, τα επεξεργαζόμαστε βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. (γ) του ΓΚΠΔ. Επίσης, η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας πολιτικής απορρήτου.


Ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.
Κος Michael Gruber
BSP-SECURITY
Thundorferstr. 10
D-93047 Regensburg, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 941 46 29 09 29
E-mail: info[at]bsp-security.de


Πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία εταιρειών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες μη ασφαλείς από άποψη προστασίας δεδομένων χώρες εκτός ΕΕ. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αυτές τις χώρες εκτός ΕΕ και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας των δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν εντολή να δίνουν προσωπικά δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας και εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν έχετε καμία δυνατότητα προσφυγής για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες των ΗΠΑ (π.χ. η Μυστική Υπηρεσία) να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αρχειοθετούν μόνιμα τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επιτήρησης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.


Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατό μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε ήδη δώσει. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.


Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις – δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1, ΣΤΟΙΧ. Ε) Ή ΣΤ) ΤΟΥ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ  ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΑΣ Ή ΕΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, Η ΑΣΚΗΣΗ Ή Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΓΚΠΔ).
ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. ΕΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΓΚΠΔ).


Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου συνήθως διατηρούν την κατοικία τους, τον τόπο εργασίας τους ή τον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ισχύει ανεξάρτητα από άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ως ένδικα μέσα.


Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκπλήρωση μιας σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.


Κρυπτογράφηση SSL ή/και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι παραγγελίες ή τα ερωτήματα που μας υποβάλλετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας αν η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από «http:// » σε «https:// » και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.
Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.


Πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας δεδομένα, την πηγή και τους αποδέκτες τους, καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ορθότητα των δεδομένων σας που έχουν αρχειοθετηθεί από εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να επαληθεύσουμε αυτόν τον ισχυρισμό. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διερεύνησης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργήθηκε/ διενεργείται με παράνομο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί της διαγραφής τους.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
  • Εάν έχετε προβάλει εναντίωση σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας θα πρέπει να σταθμιστούν μεταξύ τους. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά – με εξαίρεση την αρχειοθέτησή τους – μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κράτος μέλος της ΕΕ.


Απόρριψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρόν έγγραφο αντιτασσόμαστε στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ειδοποίηση του ιστότοπού μας για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουμε ζητήσει ρητά. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου και των σελίδων του διατηρούν το ρητό δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.


3. Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο


Cookies

Οι ιστότοποι και οι σελίδες μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προκαλούν ζημιά στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε αρχειοθετούνται μόνιμα στη συσκευή σας (μόνιμα cookies). Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματίσετε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αρχειοθετημένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή έως ότου διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποθηκεύονται cookies τρίτων στην συσκευή σας μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε εσάς ή σε εμάς την χρήση ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους (π.χ. cookies για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμών).
Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Ο σκοπός άλλων cookies μπορεί να είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών ή η προβολή προωθητικών μηνυμάτων.
Τα cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή συναλλαγών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή εκείνα που είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση (απαιτούμενα cookies) του ιστότοπου (π.χ. cookies που παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το κοινό του ιστοτόπου), αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον όσον αφορά την αποθήκευση των απαιτούμενων cookies για να διασφαλίσει την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης που ελήφθη (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και άρθρο 25, παρ. 1 του TTDSG) – η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ειδοποιείστε κάθε φορά που τοποθετούνται cookies και να επιτρέπετε την αποδοχή cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής για την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookies τρίτων ή εάν χρησιμοποιούνται cookies για αναλυτικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά σε συνδυασμό με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
 

Συγκατάθεση με τη Usercentrics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης της Usercentrics για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση των πρώτων με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων. Το μέρος που προσφέρει αυτή την τεχνολογία είναι η Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Γερμανία, ιστότοπος: usercentrics.com (εφεξής «Usercentrics»).


Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στη Usercentrics:
•    Η/οι δήλωση/-εις συγκατάθεσής σας ή η ανάκληση της/των δήλωσης/-εων συγκατάθεσής σας
•    Η διεύθυνση IP σας
•    Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας
•    Πληροφορίες για τη συσκευή σας
•    Η ημερομηνία και η ώρα που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας
Επιπλέον, η Usercentrics αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη/τις δήλωση(-εις) συγκατάθεσής σας ή τυχόν ανάκλησή της/τους. Τα δεδομένα που καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να αφαιρέσουμε το cookie της Usercentrics ή μέχρι να πάψει να υφίσταται ο σκοπός της αρχειοθέτησης των δεδομένων. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών νομικών προθεσμιών διατήρησης.
Η Usercentrics χρησιμοποιεί cookies για τη λήψη των δηλώσεων συγκατάθεσης που προβλέπονται από τον νόμο. Η νομική βάση για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ.


Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA) με τον προαναφερθέντα πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.


Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος του παρόντος ιστοτόπου και των σελίδων του συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μάς κοινοποιεί αυτόματα. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

  • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ο χρόνος του ερωτήματος διακομιστή
  • Η διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.
Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την απεικόνιση χωρίς τεχνικά σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να καταχωριστούν τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.


Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας υποβάλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα επικοινωνίας καθώς και τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτήν θα αποθηκευτούν από εμάς, προκειμένου να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας και σε περίπτωση που έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις. Δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή εάν είναι απαραίτητο για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), εάν αυτό έχει ζητηθεί – η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Οι πληροφορίες που έχετε συμπληρώσει στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν στη διάθεσή μας μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων ή εάν ο σκοπός για τον οποίο αρχειοθετούνται οι πληροφορίες δεν υφίσταται πλέον (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της απάντησής μας στο ερώτημά σας). Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών νομικών διατάξεων, ειδικότερα όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης.
 


Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από αυτό (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή απαιτείται για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων  που μας υποβάλλετε (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ) ή με βάση τη συγκατάθεσή σας  (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ),  εφόσον αυτή έχει ληφθεί – η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας παραμένουν στη διάθεσή μας μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να παύσει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ειδικότερα οι περίοδοι διατήρησης που προβλέπονται από τον νόμο – δεν θίγονται.


Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες του ιστοτόπου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που πληκτρολογείτε μόνο για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζητούμε κατά το χρόνο εγγραφής πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του χαρτοφυλακίου μας ή σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που πληκτρολογείτε κατά τη διαδικασία εγγραφής βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία εγγραφής αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών υποχρεώσεων διατήρησης που προβλέπονται από τον νόμο.


Η λειτουργία σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα που δημιουργήθηκε το σχόλιο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και, εάν δεν κάνετε ανώνυμη ανάρτηση, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει θα αρχειοθετούνται μαζί με τα σχόλιά σας.


Αποθήκευση της διεύθυνσης IP

Η λειτουργία σχολίων μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP όλων των χρηστών που προσθέτουν σχόλια. Δεδομένου ότι δεν εξετάζουμε τα σχόλια πριν από τη δημοσίευσή τους, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να λάβουμε μέτρα κατά του συντάκτη σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, όπως δυσφήμιση ή προπαγάνδα.


Εγγραφή στα σχόλια

Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στα σχόλια μετά την εγγραφή σας. Θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, με σκοπό να επαληθευτεί εάν είστε ο πραγματικός κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δώσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα που έχουν πληκτρολογηθεί σε συνδυασμό με τις εγγραφές στα σχόλια θα διαγραφούν. Ωστόσο, εάν μας έχετε κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς και από διαφορετική τοποθεσία (π.χ. κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο), τα δεδομένα θα παραμείνουν στην κατοχή μας.


Περίοδος αποθήκευσης για σχόλια

Τα σχόλια και όλες οι συναφείς πληροφορίες αποθηκεύονται από εμάς και παραμένουν σε αυτόν τον ιστότοπο έως ότου διαγραφεί πλήρως το περιεχόμενο στο οποίο αφορούσε το σχόλιο ή εάν τα σχόλια έπρεπε να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).


Νομική βάση

Τα σχόλια αποθηκεύονται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε ήδη δώσει. Για να το κάνετε αυτό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε μια ανεπίσημη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.


4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Πρόσθετο Twitter

Έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές παρέχονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία. Ενώ χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία «Re-Tweet», οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα δεδομένα διαβιβάζονται και στο Twitter. Πρέπει να επισημάνουμε ότι εμείς, οι πάροχοι του ιστότοπου και των σελίδων του, δεν γνωρίζουμε τίποτα για το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταφέρονται και τη χρήση αυτών των πληροφοριών από το Twitter. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/en/privacy.
Η χρήση των πρόσθετων του Twitter βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εμφανίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων σας στο Twitter μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.


5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση


Google Tag Manager

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Το Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικά εργαλεία και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Το ίδιο το Google Tag Manager δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Διαχειρίζεται και εκτελεί μόνο τα εργαλεία που ενσωματώνονται μέσω αυτού. Ωστόσο, το Google Tag Manager συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να διαβιβαστεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Google Tag Manager χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.


Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος της παρούσας υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο. Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήστη, όπως οι σελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση, ο χρόνος παραμονής στη σελίδα, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχίζονται στην αντίστοιχη τερματική συσκευή του χρήστη. Δεν πραγματοποιείται αντιστοίχιση σε αναγνωριστικό συσκευής.
Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες χρήσης του ιστοτόπου που καταγράφονται από την Google διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται.
Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής αυτού του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για τη βελτιστοποίηση τόσο των υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο όσο και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων του διαχειριστή. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτόν τον ιστότοπο, έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντμηθεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και συντομεύεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες στον διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται σε συνδυασμό με το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google.
 

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών από το Google Analytics, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
 

Δημογραφικές παράμετροι που παρέχονται από το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά χαρακτηριστικά» του Google Analytics, για να μπορεί να προβάλλει στον επισκέπτη του ιστότοπου συμβατές διαφημίσεις στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστοτόπου. Οι πηγές αυτών των πληροφοριών αφορούν διαφημίσεις της Google που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και δεδομένα επισκεπτών που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε συγκεκριμένο άτομο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή κάνοντας σχετικές αλλαγές στις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση στον λογαριασμό σας στην Google ή μπορείτε γενικά να απαγορεύσετε την καταγραφή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως επεξηγείται στην ενότητα «Εναντίωση στην καταγραφή δεδομένων».


Επεξεργασία δεδομένων σύμβασης

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google και εφαρμόζουμε στο έπακρο τις αυστηρές διατάξεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.


Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «E-Commerce Tracking» του Google Analytics. Με τη βοήθεια του Παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου, ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι σε θέση να αναλύσει τις αγοραστικές συνήθειες των επισκεπτών του ιστότοπου με στόχο τη βελτίωση των διαδικτυακών του εκστρατειών μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται πληροφορίες, όπως οι παραγγελίες που έχουν υποβληθεί, η μέση αξία των παραγγελιών, τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος από την προβολή του προϊόντος μέχρι τη λήψη της απόφασης αγοράς. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν από την Google σε ένα αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο αντιστοιχίζεται στον εκάστοτε χρήστη ή στη συσκευή του χρήστη.


Google Ads

Ο διαχειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό προωθητικό πρόγραμμα της Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Το Google Ads μάς επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης της Google ή σε ιστότοπους τρίτων, εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στη Google (στόχευση με λέξεις-κλειδιά). Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση στοχευμένων διαφημίσεων με βάση τα δεδομένα χρήστη που έχει στην κατοχή της η Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα, στόχευση ομάδων-στόχων). Ως διαχειριστής του ιστοτόπου, μπορούμε να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα ποσοτικά, για παράδειγμα αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.
Η χρήση του Google Ads βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks and https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Παρακολούθηση μετατροπών Google

TΑυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την Παρακολούθηση μετατροπών της Google. Ο πάροχος της παρούσας υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Με τη βοήθεια της Pαρακολούθησης μετατροπών της Google, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε αν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε πόσο συχνά έχουν γίνει κλικ σε συγκεκριμένα κουμπιά στον ιστότοπό μας και ποια προϊόντα αξιολογούνται ή αγοράζονται με ιδιαίτερη συχνότητα. Ο σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι η κατάρτιση στατιστικών στοιχείων μετατροπής. Μαθαίνουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει. Δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να εξακριβώσουμε την προσωπική ταυτότητα των χρηστών. Ως εκ τούτου, η Google χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας.
Χρησιμοποιούμε την Παρακολούθηση μετατροπής της Google βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίας του στο Διαδίκτυο όσο και της διαφήμισής του. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπής της Google, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=e


Facebook Pixel

Για τη μέτρηση των ποσοστών μετατροπής, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το pixel δραστηριότητας των επισκεπτών του Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία. Σύμφωνα με τη δήλωση του Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες τρίτων.
Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση των επισκεπτών της σελίδας αφού έχουν συνδεθεί με τον ιστότοπο του παρόχου μετά από κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών διαφημιστικών εκστρατειών.
Για εμάς ως διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, το Facebook αρχειοθετεί τις πληροφορίες και τις επεξεργάζεται, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να προβάλλει διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook καθώς και σε τοποθεσίες εκτός του Facebook. Εμείς, ως διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη χρήση αυτών των δεδομένων.
Η χρήση του Facebook Pixel βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικές διαφημιστικές εκστρατείες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 26 του ΓΚΠΔ). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την περαιτέρω διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της συμφωνίας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη συμφωνία, έχουμε την ευθύνη για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. να υποβάλετε αιτήματα για παροχή πληροφοριών) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν ασκήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις Πολιτικές απορρήτου δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ «Προσαρμοσμένα κοινά» στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαφημίσεων» στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Facebook.
Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε διαφήμιση του Facebook που βασίζεται στους χρήστες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.


6. Ενημερωτικό δελτίο


Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα χρειαστούμε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Δεν θα συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή θα συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά μόνο για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν θα τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους.
Η επεξεργασία των πληροφοριών που συμπληρώνονται στη φόρμα εγγραφής για το ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την αρχειοθέτηση δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα των συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα.
Τα δεδομένα που κατατίθενται σε εμάς για τον σκοπό της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ή από τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου και θα διαγραφούν από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά την κατάργηση της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο ή αφού παύσει να ισχύει ο σκοπός. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ.
Δεν θίγονται τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς σε εμάς.
Μετά την κατάργηση της εγγραφής σας από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου σε μια μαύρη λίστα, εάν η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα χρησιμοποιούνται μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα είναι επ' αόριστον. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.


7. Πρόσθετα και εργαλεία


YouTube

Ο παρών ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα βίντεο του YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ως αποτέλεσμα, ο διακομιστής του YouTube θα ειδοποιηθεί για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.
Επιπλέον, το YouTube θα μπορεί να τοποθετεί διάφορα cookies στη συσκευή σας ή παρόμοιες τεχνολογίες ανανώρισης (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων βίντεο με σκοπό τη βελτίωση της φιλικότητας του ιστότοπου προς τον χρήστη και την αποτροπή απόπειρας απάτης.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει άμεσα τα μοτίβα περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Έχετε τη δυνατότητα να το αποτρέψετε αυτό, κάνοντας αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.
Η χρήση του YouTube βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube διαχειρίζεται τα δεδομένα χρήστη, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Γραμματοσειρές Ιστού της Google

TΓια να διασφαλιστεί ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ομοιόμορφες, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες Γραμματοσειρές Ιστού που παρέχονται από την Google. Κατά την είσοδό σας σε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για τη σωστή εμφάνιση του κειμένου και των γραμματοσειρών.
Για να γίνει αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google θα μάθει ότι η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση των Γραμματοσειρών Ιστού της Google βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την ομοιόμορφη εμφάνιση της γραμματοσειράς στον ιστότοπό του. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει τις Γραμματοσειρές Ιστού, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Γραμματοσειρές Ιστού της Google, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://developers.google.com/fonts/faq και ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 


Font Awesome (τοπική ενσωμάτωση)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την εργαλειοθήκη γραμματοσειρών Font Awesome για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη χρήση των γραμματοσειρών σε αυτήν την τοποθεσία. H εργαλειοθήκη γραμματοσειρών Font Awesome εγκαθίσταται τοπικά, ώστε να μη δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές της Fonticons, Inc. σε συνδυασμό με αυτήν την εφαρμογή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργαλειοθήκη γραμματοσειρών Font Awesome, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων για τη Font Awesome στη διεύθυνση: https://fontawesome.com/privacy.


Google Maps

TΟ παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps. Πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Για να είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών του Google Maps, πρέπει να αποθηκευτεί η διεύθυνση IP σας. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχειοθετούνται. Ο διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου δεν έχει κανέναν έλεγχο στη διαβίβαση των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί το Google Maps, η Google έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί γραμματοσειρές ιστού της Google για τους σκοπούς της ομοιόμορφης απεικόνισης των γραμματοσειρών. Κατά την είσοδό σας στο Google Maps, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για τη σωστή εμφάνιση του κειμένου και των γραμματοσειρών.
Χρησιμοποιούμε το Google Maps για να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο και για να είναι εύκολη η εύρεση των τοποθεσιών που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το «Google reCAPTCHA» (στο εξής «reCAPTCHA») σε αυτόν τον ιστότοπο. Πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να καθορίσει εάν τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. πληροφορίες που συμπληρώνονται σε μια φόρμα επικοινωνίας) παρέχονται από ένα φυσικό πρόσωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να προσδιοριστεί αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο με βάση διάφορες παραμέτρους. Η ανάλυση αυτή ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση αυτή, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνο παραμονής του επισκέπτη στον ιστότοπο ή κινήσεις του δρομέα που πραγματοποιούνται από τον χρήστη). Τα δεδομένα που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων διαβιβάζονται στην Google.
Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν ειδοποιούνται για την εν εξελίξει ανάλυση.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για την προστασία των ιστοσελίδων του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ και του άρθρου 25, παρ. 1 του TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων και στους Όρους Χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=en και https://policies.google.com/terms?hl=en.


8. Προσαρμοσμένες υπηρεσίες

Διαχείριση δεδομένων αιτούντων

Προσφέρουμε στους επισκέπτες του ιστοτόπου τη δυνατότητα να μας υποβάλουν αιτήσεις εργασίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης εργασίας). Παρακάτω, θα σας ενημερώσουμε για το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργασίας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις άλλες νομοθετικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται πάντοτε ως αυστηρώς εμπιστευτικά.


Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της συλλογής δεδομένωνa

Εάν υποβάλετε σε εμάς μια αίτηση εργασίας, θα επεξεργαστούμε όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας κ.λπ.), εφόσον απαιτούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία ή τη σύναψη σχέσης εργασίας. Νομικές βάσεις για τα προαναφερθέντα αποτελούν το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο (Διαπραγμάτευση σχέσης εργασίας), το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. β) του ΓΚΠΔ (Γενικές διαπραγματεύσεις συμβάσεων) και – εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας – το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εντός της εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε άτομα που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση της αίτησης εργασίας σας.
Εάν η αίτηση εργασίας σας καταλήξει στην πρόσληψή σας, τα δεδομένα που έχετε υποβάλει θα αρχειοθετηθούν βάσει του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 6, παρ. 1, στοιχ. β) του ΓΚΠΔ για τον σκοπό της υλοποίησης της σχέσης εργασίας στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων μας.


Περίοδος αρχειοθέτησης δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας ή εάν απορρίψετε μια θέση εργασίας ή ανακαλέσετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε υποβάλει βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ) του ΓΚΠΔ) για διάστημα έως και 6 μηνών από τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (απόρριψη ή ανάκληση της αίτησης). Κατόπιν, τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει κυρίως ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Εάν είναι προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς νομικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο σκοπός για την περαιτέρω αποθήκευση παύσει να ισχύει.
Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη αποθήκευση εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ) ή εάν οι νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων αποκλείουν τη διαγραφή.


Εισαγωγή στη δεξαμενή υποψηφίων

Εάν δεν σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας, ενδέχεται να μπορέσετε να συμπεριληφθείτε στη δεξαμενή των υποψηφίων μας. Σε περίπτωση εισαγωγής, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες από την αίτηση θα μεταφερθούν στη δεξαμενή υποψηφίων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ύπαρξης κατάλληλων κενών θέσεων.
Η εισαγωγή στη δεξαμενή υποψηφίων βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. α) του ΓΚΠΔ). Η συμφωνία υποβολής είναι προαιρετική και δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα από τη δεξαμενή υποψηφίων θα διαγραφούν αμετάκλητα, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για την αποθήκευση.
Τα δεδομένα από τη δεξαμενή αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα το αργότερο δύο έτη μετά τη παροχή της συγκατάθεσης.